Библия » Кодекс Безы — 5 век

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1 κεφάλαιο

1 αρχη του ευαγγελιου ι̅η̅υ̅ χ̅ρ̅υ̅ υιου θ̅υ̅
2 ωϲ γεγραπται εν ηϲαια τω προφητη ιδου αποϲτελλω τον αγγελον μου προ προϲωπου ϲου οϲ καταϲκευαϲει την οδον ϲου
3 φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ετοιμαϲατε την οδον κ̅υ̅ ευθειαϲ ποιειτε ταϲ {τριβου} [1] του θ̅υ̅ υμω̅
4 εγενετο ιωαννηϲ εν τη ερημω βαπτιζων και κηρυϲϲων βαπτιϲμα μετανοιαϲ ειϲ αφεϲιν αμαρτιων
5 και εξεπορευετο προϲ αυτον παϲα η ιουδαια χωρα και ιεροϲολυμειτε παντεϲ και εβαπτιζοντο εν ιορδανη υπ αυτου εξομολογουμενοι ταϲ αμαρτιαϲ αυτων
6 ην δε ιωαννηϲ ενδεδυμενοϲ δερρην καμελου και εϲθιων ακριδαϲ και μελι αγριον
7 και ελεγεν αυτοιϲ εγω μεν υμαϲ βαπτιζω εν υδατι ερχεται δε οπιϲω μου ο ιϲχυροτεροϲ μου ου ουκ ιμι ικανοϲ λυϲαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου
8 και αυτοϲ υμαϲ βαπτιζει εν π̅ν̅ι̅ αγειω
9 και εγενετο εν ταιϲ ημεραιϲ εκειναιϲ ηλθεν ο ι̅η̅ϲ̅ απο ναζαρεθ τηϲ γαλιλαιαϲ και εβαπτιϲθη ιϲ την ιορδανην υπο ιωαννου
10 και αναβαινων εκ το υδατοϲ ειδεν ηνυγμενουϲ τουϲ ουρανουϲ και το π̅ν̅α̅ ωϲ περιϲτεραν καταβαινων ειϲ αυτον
11 και φωνη εκ των ουρανων ϲυ ει ο υιοϲ μου ο αγαπητοϲ εν ϲοι ευδοκηϲα
12 και ευθεωϲ το π̅ν̅α̅ το αγιον εκβαλλει αυτον ειϲ την ερημον
13 και ην εν τη ερημω ημεραϲ μ̅ και πειραζομενοϲ υπο του ϲατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω
14 και μετα το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ι̅η̅ϲ̅ ειϲ την γαλιλαιαν κηρυϲϲων το ευαγγελιον τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
15 λεγων οτι πεπληρωνται οι καιροι και ηγγικεν η βαβαϲιλεια του θ̅υ̅ μετανοειτε και πιϲτευεται εν τω ευαγγελιω
16 και παραγων παρα την θαλαϲϲαν τηϲ γαλιλαιαϲ ειδεν τον ϲιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου αμφιβαλλονταϲ τα δικτυα εν τη θαλαϲϲη ηϲαν γαρ αλειειϲ
17 και ειπεν αυτοιϲ ο ι̅η̅ϲ̅ δευτε οπιϲω μου και ποιηϲω υμαϲ γενεϲθαι αλιειϲ ανθρωπω̅
18 και ευθεωϲ αφεντεϲ παντα ηκολουθηϲαν αυτω
19 και προϲβαϲ ολιγον ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτουϲ εν τω πλοιω καταρτιζονταϲ τα δικτυα
20 και ευθεωϲ εκαλεϲεν αυτουϲ και αφεντεϲ τον πατερα αυτων ζεβαιδεον εν τω πλοιω μετα των μειϲθωτων ηκολουθηϲαν αυτω
21 και ειϲεπορευοντο ειϲ καφαρναουμ και ευθεωϲ τοιϲ ϲαββαϲιν ειϲελθων ειϲ την ϲυναγωγην εδιδαϲκεν αυτουϲ
22 και εξεπληϲϲοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδαϲκων αυτουϲ ωϲ εξουϲιαν εχων ουχ ωϲ οι γραμματειϲ
23 και ην εν τη ϲυναγωγη ανθρωποϲ εν π̅ν̅ι̅ ακαθαρτω και ενεκραξεν
24 λεγων τι ημειν και ϲοι ι̅η̅υ̅ ναζαρηναι ηλθεϲ απολεϲ απολεϲαι ημαϲ οιδα ϲε τιϲ ει ο αγιοϲ του θ̅υ̅
25 και επετειμηϲεν αυτω λεγων φιμωθητι και εξελθε εκ του ανθρωπου π̅ν̅α̅ ακαθαρτον
26 και εξηλθεν το π̅ν̅α̅ το ακαθαρτον ϲπαραξαϲ αυτον και κραξαϲ φωνη μεγαλη εξηλθεν απ αυτου
27 και εθαμβηϲαν παντεϲ ωϲτε ϲυνζητειν προϲ εαυτουϲ λεγονταϲ τιϲ η διδαχη εκεινη η καινη αυτη η εξουϲια οτι και τοιϲ π̅ν̅ε̅υ̅ν̅α̅ τοιϲ ακαθαρτοιϲ επιταϲϲει και υπακουουϲιν αυτω
28 και εξηλθεν η ακοη αυτου ευθυϲ ειϲ ολην την περιχωρον τηϲ γαλιλαιαϲ
29 εξελθων δε εκ τηϲ ϲυναγωγηϲ ηλθεν ειϲ την οικιαν ϲιμωνοϲ και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωανου
30 κατεκειτο δε η πενθερα ϲιμωνοϲ πυρεϲϲουϲα και ευθυϲ λεγουϲιν αυτω περι αυτηϲ
31 και προϲελθων εκτειναϲ την χειρα κρατηϲαϲ ηγειρεν αυτην και ευθεωϲ αφηκεν αυτην ο πυρετοϲ και διηκονει αυτοιϲ
32 οψιαϲ δε γενομενηϲ οτε εδυϲεν ο ηλιοϲ εφεροϲαν προϲ αυτον πανταϲ τουϲ κακωϲ εχονταϲ νοϲοιϲ ποικιλαιϲ και τουϲ δαιμονιζομενουϲ
33 και ην ολη η πολιϲ επιϲυνηγμενη προϲ την θυραν αυτου
34 και εθεραπευϲεν αυτουϲ και τουϲ δαιμονια εχονταϲ εξεβαλεν αυτα απ αυτων και ουκ ηφιεν αυτα λαλειν {τι} [2] ηιδιϲαν αυτον και εθεραπευϲεν πολλουϲ κακωϲ εχονταϲ ποικιλαιϲ νοϲοιϲ και δαιμονια πολλα εξεβαλεν
35 και πρωι εννυχα λειαν εξηλθεν και απηλθεν ειϲ τον ερημον τοπον και εκει {προϲηυχοτο} [3]
36 και κατεδιωξαν αυτον {τε} [4] ϲιμων και οι μετ αυτου
37 και οτε ευρον αυτον λεγουϲιν αυτω οτι παντεϲ ζητουϲιν ϲε
38 και λεγει αυτοιϲ αγωμε̅ ειϲ ταϲ ενγυϲ κωμαϲ και ειϲ ταϲ πολειϲ ινα κακει κηρυξω ειϲ τουτο γαρ εξεληλυθα
39 και ην κηρυϲϲων ειϲ ταϲ ϲυναγωγαϲ αυτων ειϲ ολην την γαλειλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλω̅
40 και ερχεται προϲ αυτον λεπροϲ ερωτων αυτον και λεγων εαν θελειϲ δυναϲαι με καθαριϲαι
41 και οργιϲθειϲ εκτειναϲ την χειρα αυτου ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαριϲθητι
42 και ευθεωϲ απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαριϲθη
43 και ενεβριϲαμενοϲ αυτω ευθυϲ εξεβαλεν αυτον
44 και λεγει αυτω ορα μηδενι ειπηϲ αλλα υπαγε δειξον ϲεαυτον τω ιερει και προϲενενκε περι του καθαριϲμου ϲου α προϲεταξεν μωυϲηϲ ειϲ μαρτυριον αυτοιϲ
45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυϲϲειν και διαφημειζειν τον λογον ωϲτε μηκετι δυναϲθαι φανερωϲ ειϲελθειν ειϲ πολιν αλλα εξω εν ερημοιϲ τοποιϲ ην και ηρχοντο προϲ αυτον παντοθεν

Примечания:

3  [1] {τριβουϲ}
34  [2] {οτι}
35  [3] {προϲηυξετο}
36  [4] {τοτε}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Марка, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.