Библия » Кодекс Безы — 5 век

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 κεφάλαιο

1 τον μεν πρωτον λογον εποιηϲαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ι̅η̅ϲ̅ ποιειν τε και διδαϲκειν
2 αχρι ηϲ ημεραϲ ανελημφθη εντειλαμενοϲ τοιϲ αποϲτολοιϲ δια π̅ν̅ϲ̅ αγιου ουϲ εξελεξατο και εκελευϲε κηρυϲϲειν το ευαγγελιον
3 οιϲ και παρεϲτηϲεν εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοιϲ τεκμηριοιϲ τεϲϲερακοντα ημερων οπτανομενοιϲ αυτοιϲ και λεγων ταϲ περι τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
4 και ϲυναλιϲκομενοϲ μετ αυτων παρηνγειλεν αυτοιϲ απο ιεροϲολυμων μη χωριζεϲθαι αλλα περιμενειν την επαγγελειαν του πατροϲ ην ηκουϲα φηϲιν δια του ϲτοματοϲ μου
5 οτι ιωανηϲ μεν εβαπτιϲεν υδατι υμειϲ δε εν π̅ν̅ι̅ αγιω βαπτιϲθηϲεϲθαι και ο μελλεται λαμβανειν ου μετα πολλαϲ ταυταϲ ημεραϲ εωϲ τηϲ πεντηκοϲτηϲ
6 οι μεν ουν ϲυνελθοντεϲ επηρωτων αυτον λεγοντεϲ κ̅ε̅ ει εν τω χρονω τουτω αποκαταϲτανειϲ ειϲ την βαϲιλειαν του ιϲραηλ
7 και ειπεν προϲ αυτουϲ ουχ υμων εϲτιν γνωναι χρονουϲ η καιρουϲ ουϲ ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουϲια
8 αλλα λημψεϲθαι δυναμιν επελθοντοϲ του αγιου π̅ν̅ϲ̅ εφ υμαϲ και εϲεϲθε μου μαρτυρεϲ εν τε ιερουϲαλημ και παϲη τη ιουδαια και ϲαμαρια και εωϲ εϲχατου τηϲ γηϲ
9 καυτα ειποντοϲ αυτου νεφελη υπεβαλεν αυτον και απηρθη απο οφθαλμων αυτων
10 και ωϲ ατενιζοντεϲ ηϲαν ειϲ τον ουρανον πορευομενου αυτου και ιδου ανδρεϲ δυο παρειϲτηκειϲαν αυτοιϲ εν εϲθητι λευκη
11 οι και ειπαν ανδρεϲ γαλιλαιοι τι εϲτηκατε ενβλεποντεϲ ειϲ τον ουρανον ουτοϲ ο ι̅η̅ϲ̅ ο αναλημφθειϲ αφ υμων ουτωϲ ελευϲεται ον τροπον εθεαϲεϲθε αυτον πορευομενον ειϲ τον ουρανον
12 τοτε υπεϲτρεψαν ειϲ ειερουϲαλημ απο ορουϲ του καλουμενου ελεωνοϲ ο εϲτιν ενγυϲ ιερουϲαλημ ϲαββατου εχον οδον
13 και οτε ειϲηλθεν ανεβηϲαν ει το υπερωον ου ηϲαν καταμενοντεϲ ο τε πετροϲ και ιωανηϲ ειακωβοϲ και ανδρεαϲ φιλιπποϲ και θωμαϲ βαρθολομαιοϲ και μαθθαιοϲ ιακωβοϲ ο του αλφαιου ϲιμων ο ζηλωτηϲ και ιουδαϲ ιακωβου
14 ουτοι παντεϲ ηϲαν προϲκαρτερουντεϲ ομοθυμαδον τη προϲευχη ϲυν ταιϲ γυναιξιν και τεκνοιϲ και μαρια μητρι του ι̅η̅υ̅ και τοιϲ αδελφοιϲ αυτου
15 εν δε ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ αναϲταϲ ο πετροϲ εν μεϲω των μαθητων ειπεν ην γαρ ο οχλοϲ ονοματων επι το αυτο ωϲ ρ̅ κ̅
16 ανδρεϲ αδελφοι δει πληρωθηναι την γραφην ταυτην ην προειπεν το π̅ν̅α̅ το αγιο̅ δια ϲτοματοϲ δαυειδ περι ιουδα του γενομενου οδηγου τοιϲ ϲυλλαβουϲιν τον ι̅η̅ν̅
17 οτι κατηριθμημενοϲ ην εν ημιν οϲ ελαχε τον κληρον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ
18 ουτοϲ μεν ουν εκτηϲατο χωριον εκ μιϲθου τηϲ αδικιαϲ αυτου και πρηνηϲ γενομενοϲ ελακηϲεν μεϲοϲ και εξεχυθη παντα τα ϲπλανχνα αυτου
19 ο και γνωϲτον εγενετο παϲιν τοιϲ κατοικουϲιν ιερουϲαλημ ωϲτε κληθηναι το χωριον εκεινο τη διαλεκτω αυτων ακελδαιμαχ τουτ εϲτιν χωριον αιματοϲ
20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητων επαυλιϲ αυτου ερημοϲ και μη η ο κατοικων εν αυτη και την επιϲκοπην αυτου λαβετω ετεροϲ
21 δι ουν των ϲυνελθοντων ημειν ανδρων εν παντι τω χρονω ωϲ ειϲηλθεν και εξηλθεν εφ ημαϲ ο κ̅ϲ̅ ι̅η̅ϲ̅ χ̅ρ̅ϲ̅
22 αρξαμενοϲ απο του βαπτιϲματοϲ ιωανου εωϲ τηϲ ημεραϲ ηϲ ανελημφθη αφ ημων μαρτυρα τηϲ αναϲταϲεωϲ αυτου ϲυν ημειν γενεϲθαι ενα τουτων
23 και εϲτηϲεν δυο ιωϲηφ τον καλουμενον βαρναβαν οϲ επεκληθη ιουϲτοϲ και μαθθιαν
24 και προϲευξαμενοι ειπαν κ̅ε̅ καρδιογνωϲτα παντων αναδειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ανα
25 λαβειν τοπον τον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ και αποϲτοληϲ αφ {ηφ} [1] παρεβη ιουδαϲ πορευθηναι ειϲ τον τοπον τον ιδιον
26 και εδωκαν κληρουϲ αυτων και επεϲεν κληροϲ επι μαθθιαν και {ϲυψηφιϲθη} [2] μετα των ι̅β̅ αποϲτολων

Примечания:

25  [1] {ηϲ}
26  [2] {ϲυνεψηφιϲθη}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния апостолов, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.